Skip to main content

Definitie

In 1948 is de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) opgericht en heeft zij gezondheid gedefinieerd als: een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.

Vooral de laatste jaren worden er veel kanttekeningen bij deze definitie geplaatst, maar er is nog altijd geen betere.

Waar het m.i. voornamelijk om gaat is dat gezondheid iets te maken heeft met hoe jij je VOELT. Natuurlijk hebben klachten of een ziekte of handicap daar grote invloed op.

En misschien heeft jouw gevoel ook wel invloed op jouw klachten en ziekte!

Ziekten door de tijd

De moderne, westerse, ‘evidence based’ (=op bewijs gebaseerde) geneeskunde heeft zich de laatste generatie enorm ontwikkeld. Door de voortschrijdende technische mogelijkheden kunnen bijvoorbeeld verstopte bloedvaten weer opengemaakt worden en zijn hart- en vaatziekten niet meer de voornaamste doodsoorzaak.

Realiseer je echter ook, dat veel van de hedendaagse ziekten 100 jaar geleden niet bestonden of veel minder voorkwamen. Ook daar zijn de hart- en vaatziekten een goed voorbeeld van.

De ontwikkeling van de welvaart en industrialisatie is nóg sneller gegaan. Onze westerse geneeskunde blijkt onvoldoende toegerust om veel hedendaagse ziekten en kwalen te bestrijden en onze lichamen hebben zich onvoldoende kunnen aanpassen aan de veranderingen van onze voeding en ons milieu..

Een eeuw geleden werden de mensen (behalve als ze een besmettelijke ziekte kregen) even oud als de mensen nu. De oudste  mensen en gezondste oude mensen vinden we tegenwoordig onder de natuurvolkeren: mensen die al eeuwen leven in harmonie met hun omgeving en zich nergens druk over maken.

Tegenwoordige ziekten

De hedendaagse gezondheidsproblemen worden niet meer veroorzaakt door besmettelijke ziekten (want die kan de geneeskunde heel goed behandelen) maar door de gevolgen van onze welvaart:

  • We eten wat commerciële bedrijven (met winstoogmerk) voor ons maken.
  • We vullen de dag binnen zonder beweging.
  • We laten ons leiden door ‘moeten’.

De hedendaagse gezondheidsproblemen worden niet meer veroorzaakt door besmettelijke ziekten (want die kan de geneeskunde heel goed behandelen) maar door de gevolgen van onze welvaart:

Voorbeelden van welvaartsziekten waar de westerse geneeskunde een onvoldoende antwoord heeft:

Allergieën, veel vormen van kanker, chronische darmklachten (‘spastisch colon’), longaandoeningen zoals COPD, suikerziekte, veel auto-immuunziekten (dat zijn aandoeningen die veroorzaakt worden door ons eigen immuunsysteem), chronische klachten van het bewegingsapparaat (zoals de rug) en chronische vermoeidheid, (steeds terugkerende of chronische) angsten en depressie.