Skip to main content
Over vaccineren

Over vaccinaties

By 5 oktober 2019juni 9th, 2022No Comments

Na 13 columns over ‘ontpillen’ lijkt het me nu tijd voor iets anders. Ik wilde mij roeren in de discussie over vaccinaties, die momenteel in alle hevigheid woedt.

Eerder bereikte mij al een verzoek om mijn mening te geven in deze column, maar er zijn zoveel onzekerheden over werkzaamheid, veiligheid, kosten, bijwerkingen en invloed van industrie, dat ik me er eerder niet aan waagde. Maar de hetze tegen ongevaccineerde kinderen gaat me te ver. Dus toch iets over vaccinaties.

 

Immunisatie

Vaccinaties worden gegeven om ons lijf alvast kennis te laten maken met (een deel van) een ziektekiem. Als de echte ziekte zich aandient, hebben we onze verdediging (immuniteit) al klaar.

Vooral vaccinaties tegen virussen zijn effectief en meestal levenslang. De bescherming is in principe even goed als na het doormaken van de ziekte zelf.

Immunisatie tegen bacteriën (denk aan tetanus of kinkhoest) geeft maar een tijdelijke bescherming en moet daarom eventueel herhaald worden.

Vaccinatiebeleid

Nu zijn vaccinaties kostbaar en veel virusziektes onschuldig. Het invoeren van een vaccinatiebeleid door de overheid is daarom in de eerste plaats een afweging van kosten: Wat is duurder, het vaccineren van (een deel van) de bevolking of de kosten van de (medische) zorg rond die mensen die ernstig ziek worden door de ziekte. Farmaceutische bedrijven willen hun vaccins graag verkopen en zullen er dus alles aan doen om ons te overtuigen van het nut ervan. In het recente verleden is dat bijvoorbeeld gelukt voor de vogelgriep en Mexicaanse griep. De ziekte-angst bleek een storm in een glas water en van de mensen die het vaccin tegen de Mexicaanse griep krijgen, hebben ongeveer 2000 nu narcolepsie (slaapziekte).

Nu moet ik zeggen dat dit probleem zich vooral kan voordoen als er in de paniek een haast-vaccin wordt gemaakt, dat onvoldoende kan worden getest. De oudere vaccins geven in principe geen bijwerkingen, tenzij je overgevoelig bent voor één van de bestanddelen

Natuurlijke immuniteit

Als een virus ons lichaam binnendringt, gaat ons lichaam er antistoffen tegen maken. Vooral in onze jongste jaren is ons lichaam daar erg goed in. De honderden verschillende verkoudheidsvirussen die ons weten te vinden in de eerste jaren van ons leven, worden in de regen moeiteloos en effectief geëlimineerd. Al die virussen kunnen echter ook voor regelmatige koorts en ziekzijn van onze zuigelingen en peuters zorgen. Het ene kind wordt nu eenmaal eerder ziek dan het andere.

Hoe ouder we zijn geworden, hoe slechter ons afweerapparaat reageert. Wanneer je bijvoorbeeld pas in je puberteit voor het eerst in aanraking komt met het Epstein Barr-virus, verloopt de ziekte van Pfeiffer veel heftiger dan dat in je peutertijd zou zijn geweest. Hoe eerder je dus met virussen in contact komt, hoe beter voor de rest van je leven!

Om die reden ben ik als dokter dan ook een enorme voorstander van kinderdagverblijven. Daar komen kinderen in hun jongste jaren in contact met veel virussen en bouwen zo belangrijke immuniteit op voor later.

Mazelen

De discussie, die nu is ontstaan, betreft kinderen die niet tegen mazelen zijn gevaccineerd. Zij zouden een gevaar vormen voor hun gevaccineerde klasgenootjes.

Dát nu is absolute nonsens.

Ten eerste lopen die gevaccineerden in principe geen risico, want ze zijn gevaccineerd. Ten tweede verloopt mazelen bij vrijwel alle kinderen onschuldig. En ten derde wordt mazelen in Nederland niet veroorzaakt doordat een paar kinderen niet zijn gevaccineerd, maar door migranten uit gebieden waar niet wordt gevaccineerd, zoals in Oost Europa.

Ik ben het dan ook absoluut oneens met de mensen (waaronder ook collega’s van mij) die ongevaccineerde kinderen als paria’s in de ban willen doen.

Angstepidemie

Naar mijn mening is het probleem dus niet het mazelenvirus, maar de farmaceutische industrie. Ik vermoed dat zij een epidemie van angst voor mazelen verspreiden in de hoop meer product te verkopen.

Het is verschrikkelijk voor dat ene kind per 10 jaar dat in Nederland sterft aan mazelen. Maar kunnen we ons niet veel beter druk maken om de honderden kinderen die per jaar sterven door volwassenen die alcohol en slaapmiddelen gebruiken en telefoneren in het verkeer? Dan redden we pas echt veel kinderlevens!

(Zo, dat lucht op!)